Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o nov. ZA AKEN VAN l78ó.

Burgers en Inwoonders van den Dorpe van OudBeverland; hier na geïnfereert.

Fiat Infertio.

Waarop gedelibereerd zynde, hebben Hun Edele GroofKude, met opzigt tot de fentimenten door V. <?inXnten der voorfz. Requesten voor Hoogstdeze ïe^ cfareerd0, ten uherften gevoelig over Sie Llvken van verknogtheid aan de eer en Regeert van Sun Edele Groot Mog., zc> wel als aan de Sïfmeen"belangen van het Vaderland, in de voorfz. S S n gei nifesteerd, en niet dan met het Jrootfte genoegen kunnende befchouwen de regt ladrSndK verklaaring der Onderteekenaaren van , dezelvegoedgevonden en verflaan, de voorfz. Reauesten ten dien opzigte, vermits daar omtrent geen Wriaal verzoek is gedaan, verder aan te neemen foor No Stie , en zal daar van Copie ten behoeve der Suppliant'en worden uitgegeeven, tot derzel. ver informatie; zullende dezelve Requesten met oplilr tot deSteden Hattem en Eiburg worden geexamfneeÏÏ door de Heeren van de Ridderfchap en verder Hun Edele Groot Mogende Gecommitteerden ïot hetGrootBefogne,en de Vergadering daar op gediend van derzelver Confideratien en Advis.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben tot de voorfz. Refolutie niet geconcurreert.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Brielle, Enkhuizen , Ëdam en Medemblik, hebben tot het eerlte Lid der WzVRefolutie , zo als dezelve is leggende, niet geconcurreert.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn, hebben zig in de voorfz. deliberatie niet ingelaaten.

Aan

Sluiten