Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT ÉN OORLOG. i7B6. gr"

*fÈH%? r 8lSn t0t den Eisch vm Behoeftens, - tot den Ktschvan Retour en en tót den Chineefchen Handel' rwVn" ï!f \hT ^^«eerde plan van vïK ring in het belt.er van de Uost-Jnd. Compagnie

rnaaken.211 Verander5nS in * «veegheid lou Dat het eerfte der gemelde Befoignes gecompo.

S h. i ^ ,en-en PöPIerefi> waar van het een we.' iendlyk deel uitmaakt, het hier vooren geavanceerde ook daar roe kan worden relatief gemaakt, Hó

?nV™e\mm Van/at BeloiS"e> als%3n de'twee anderen kan worden gezegd, dat de inrichting aantoonde hoe zorgvuldig* de Vooronders akoof gewaakt hebben tegens het overwigt van de eene Kamer boven de andere; want dat in de Col Se, tot den Ersch van Retouren, welke uit 5 Bew „dh£ beren bellaar , door de Kameren van het Sr en Noorder-Qnart.er twéé Leeden werden aëcoS

?rï3t Cmmhr'e 101 dedireivalrt

en Handel op China, drie Amlterdamfche Bewiudheb! bers met een Zeeuwsch Bewindhebber wofdèn Lèommitteerd, zonder dat tot dié Commisfie acfes -heeft een Bewindhebber der vier overig" Kaneren -

J8SB2ïr beürte,infiS 00k ™ WïXï

Dat zy Heeren GeCommirteerden hadden gemeend ' dit een en ander onder het oog van Hun fdéIe Gr Mog te moeten brengen, om te doen zien Songelukkig, menhet veranderen van eene onderftfc

als een gründ van bezwaar *8

Dat boven dien de Héeren Staaten van Zeeland!

tc^°gSd1rrhee *efojuil*.»°* <Cheene" ^"«* te zyn, dat. het werk van du nieuwe Departement de eevenreed.gheid zonde breeken, en teifens ook eemg bez waar meenden te vinden in df na ature ZndTinJnWS D/Parteme^ . als eèn Departement tot de tndifche zaak'en, waar omtrent flegts behooTc te worden aangemerkt, dat, ge|yk in alle S Svv? J"^»ngvangweVrJc behoon%«*

' ' re

Sluiten