Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158 dec. ZAAKEN VAN 1786.

judicieert, en zonder dat door het zenden der Nominatie aan den Heer Erf-Stadhouder verftaan zal kunnen worden by Hun Edele Groot Mog ietwes gedecideert te zyn tegens de fuftenu van die Leden der gemelde Vroedfchap, die meenen dat het Recht van Eleétie aan Zyn Hoogheid niet is competeerende.

En zal Extraér. dezer Refolutie gezonden worden aan Schout, Burgemeesteren eu Scheepenen, mitsgaders aan de Vroedfchap der Stad Rotterdam, om zig daar na te reguleeren.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen , hebben tot de voorfz. Refolutie niet geconcurreerd.

TPve Heer van Wasfenaar Heer van StarrenxJf burg, heeft zig met de voorfz. Refolutie, ais proflueerende uit Hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 21 April laastleeden , gefundeerd op het Rapport van den 8tten te voren, welk Rapport, en de Refolutie daarop, met concurrentie van de Heeren van de Ridderfchap is uitgebragt en genoomen , zelfs met infertie van een ContraAanteekeniug tegen de aanteekening van de Leeden die zig daar tegen hadden geoppoieerr, ten vollen geconformeert.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Brielle, Edam en Medemblik, hebben geïnha:reert Hun Declaratoir op de voorn. Refolutie van 21 April, laatstleeden gedaan.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Amfterdam hebben tot de voorn. Refolutie niet geconcurreert, maar dezelve gecontradiceert.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Rotterdam , hebben tot de voorenftaande

by

Sluiten