Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ié3 DEC ZAAKEN VAN

1786,

Waarop gedelibeert zynde, is goedgevonden en verftaan , by Hun Edele Groot Mog. voorfz. Refolutie van den 14 dezer, als wel en wettig genowen, by deezen te petfifteeren.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen , hebben tot de voorfz» Refolutie niet geconcurreerd-

De Heer van JVasfenaar, Heere van Sterrenburg is van Advis geweest, dat by Hun Edele Groot Mog. voorfz. Refolutie van den 14 deezer, als wel en wettig genomen, behoorde te worden geperfifteert.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Brielle, Edam en Medemblik, hebben geinhasreert Hun Declaratoir op de voorn, Refolutie van 21 April, laatstleeden gedaan.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Amfterdam , hebben geperfifteett by hun aantekening op de Refolutie van den 14 dezer gedaan.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Rotterdam, hebben de bovenftaande Refolutie gecontradjceert en daartegens geprotejfteert; aan de Heeren hunne Principalen referveerende zodanige Aantekening als dezelve zullen nodig oordcelen,

De Heeren Gedeputeerden der Stad Gorinchem en Schiedam hebben geïnhx» reerd derzelver declaratoir en Aantekening op de Refolutie van den 14 deezer gedaan; edoch niet te min gedeclareerd; te moeten billyken de inftantien van die Leeden; welke de zo evengemelde Refolutie, als wel en wettig genomen, gereclameert hebbende,

Sluiten