Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN O GR LOG. 1786. 183

terryke als voor den Staat heilzaame Regeering j en blyven

Edele Mogende Heeren \

(Onder ftond)

ü Edele Mog. Dienstwillige

Leeuwaarden den aó Dec. 1786. CWas geteekend)

S. D. VAM AYLVA , C. L, BEYMA , H. A. H. VAN KNVFF, H. L. VAN ALTENA, A. J. c. DE liliERE, A. DE VRIESE, REIN SMIT, P.

E. VAN HARIKXMA TOT SLOOTEN, J. WIELINGA , J. ROOUDA , A. VAN BOELICNS,

F. RIPPERDA, B. NA li TA , J. VAN ALEMA , e. M. VAN BEYMA , H. ZWAASENBURG.

M 4

Sluiten