Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so8 jan. ZAAKEN VAN

1787.

Waar meede,

Edele Groot Mogende Heeren! zullen Wy God Ahnagtig bidGen ü Edele Groot Mogende te willen houden in Zyne Heilige Prote&ie.

In den Hage den 10 January 1787. (Onder ftond)

Uw Edele Groot Mogende Dienstwillige ,

De Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvrit. land.

(Lager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve, (Was geteekendj

x a. j. rover.

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan , het verrigtte van de Heeren Gecommitteerde Raaden ter zaake voorfz. by deeze ten vollen te approbeeren, en dezelve Heeren te qualificeeren om geen andere Exercitie-Genootfchappen ten Platten Lande te admitteeren , als die fpeciaal onder Hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 7 September laatstleeden zyn of zullen worden gecomprehendeert.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben de voorfz. Refolutie gecontraaiceert.

De Heeren Gedeputeerden der Steeden Delft, Brielle, Enkhuyzen, Edam en

Me-

Sluiten