Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

213 jan. ZAAKEN VAN 1787.

land in de voorfz. Requesten gemanifesteerd , en niet dan met het grootfte genoegen kunnende be« fchouwen de regt Vaderlandfche verklaaring der Ondenekenaaren van dezelve ; goedgevonden en verftaanj de voorfz. Requesten, ten dien opzichte, vermits daaromtrent geen fpeciaal verzoek is gedaan , verder aanteneemen voor Notificatie; en zal daar van Copie , ten behoeve van de Supplianten van de refpeöive Requesten worden uitgegeeven tot derzelver informatie , zullende van de tweede Requeste, met opzicht tot het daar by gedaan verzoek, om de Gewapende, en zich nog in den Wapenhandel oerTenende Burgery, in de byzondere befcherming van Hun Edele Groot Mog. te hebben genoomen, Copie aan de Leden worden gegeeven, om, na informatie op de inrichting daarop, na bevind te disponeeren; en zal de derde Requeste met opzigt tot de Steeden Hattem en Elburg worden geëxamineerd door de Heeren van de Ridderfchap, en verdere Hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot het Groot Befogne , en de Vergadering daarop gediend van derzelver Confideratie en Advis.

De Heeren van de Ridderfchap en Edelen hebben tot de voorfz» Refolutie niet geconcurreerd.

De Heeren Gedeputeerden der Steeden Delft, Brielle , E ikhuyzen, Edam en Medemblik , hebben tor het eerfte Lid der voorfz Refolutie, zoo als dezelve is leggende, niet geconcurreerd.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Hoorn , hebben zich in de voorfz. deliberatie niet ingelaaten.

Am

Sluiten