Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1787. a9i

Totaal ONTVANG . ƒ431987 1 io| Totaal UYTGAVE . 75755 9 6

Vi u ir ca ~ ■ . /35ö33i 1» 4* Volgens het Vyfde Capittel van

den UYTGAVE der Reekeninge, 200 is reeds op dit zuiver Provenu, aan het Comptoir Generaal van Holland betaald de fomme van/350000:0:

Aldus deeze korte Staat géformeert, en aan de Heeren Commisfarisfen overgegeeven , op den 19 December 1786.

(Was geteekent,)

j. le jeünb.

XXI. Propofitie van Haarlem ter Vergaderinge van Hun Edele Groot Mogende, tot fpoedigen voortgang der Commisfie tot onderzoek der hornes van de uitvoerende Magt, &c. en dag tot benoeming van Heeren daar toe; % en om een Commisfie nopens de bedenkingen omtrent de generaale reprmfentatie van 't geheelt Vdk. In dato 30 Jan. 1787.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Haarlem hebbeD ter Vergadering gedaan en vervolgens in gefchrifte overgegeeven de navolgende Propofitie:

De Heeren Gedeputeerden der Stad Haar. lem hebben, op fpeciaalen last van de Heeren hunne Principaalen, ter Vergadering voorgedragen,

T « Dat

Sluiten