Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348 feb. ZAAKEN VAN 1787.

Refolutie van 13 December 1786 beraamd, tot het onderzoek der Bornes vao de Uitvoerende Maut, zo van den stadhouder als Capitain-Generaal en Admiraal , en het concerteeren der nodige Plans en inilructien omtrent de vvaarneeming dier Bedieningen, en de Pligten en Praeëminentien daar aan verknogt.

Hebben Hun Edeie Groot Mog. goedgevonaen en verdaan ten voorfz. einde by dezen te Comï mittetren de Heeren

Willem Lodewyk van Waifenaar, Heere van Starrenburg.

Mr. Ocker Gevaerts, Heere der Stede Geervliet, Simonshaven en Biert, Oud-Burgemeester der Stad Dordrecht.

Mr. Adriaen van Zeeberg, Raad en Penfionaris der Srad /laarlem.

Mr. Adriaan van der Goes, Oud - Burgemeester en Kaad der Stad Delft.

Mr. Hendrik Batthazar van Halteren, Oud-Burgemeester en Raad der Stad Leyden.

Mr. Jan Elias Ruydscoper van Maarsfeveen , Heere van Maarsfeveen en fN'eerdyk, Oud-Burgemeester en Raad der Stad Amfterdam.

Mr. Huybert van Eyk, Raad der Stad Gouda.

Samuel van Hoogftraaten , Raad der Stad Rotterdam.

Mr. Abraham van Bleiswyk, Heer van Ethen, Meeuwen en Babilonienbroek, Regeerend Burge> meester en Raad der Stad Gorincbem. Leonardus den Beer, Oud-Burgemeester en Raad der Stad Schiedam.

Mr. Gualterus Georde Gideon van der Mieden , Regeerend Burgemeester en Raad der Stad Alkmaar.

Nanning van Foreets, Regeerend Burgemeester en Kaad der Stad Hoorn. Mr. Augustinus Henderik Duyvens, Regeerend Burgemeester en Raad der Stad Enlthuyzen.

Mitsgaders tot Ministers en Meede - Leeden, de Heeren

Mr.

Sluiten