Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L Y S T

van alle de stukken, welke in dit zevenendertigste deel geplaatst zyn.

XXXI. Request van Regenten , Burgers eri Ingezeetenen van de Koog, in den Banne van WestZaanen, mei een Declaratoir hunner gevoelens voor Hun Edele Groot Mogende, met betuiging van Hun Edele Groot Mogende gevoeligheid en genoegen daarover. In dato 15 Feb, 1787. . bl. i

XXXII. Resolutie op een Misfive van Gecommitteerde Raaden, met eene Propofitie van den Fiscaal Luyken , betreffende een oproerig Articul in dé Brielfche Courant van 10 dezer. In dato 16 Febr. 1787. . bl. 4

XXXIII. Propositie van Haarlem, Over dé noodzaakelyke verfterking van 't Guarnifoen van den Haag , met een voorflag daartoe uit het Legioen van deri Rhyngraaf van Salm. In dato 17 Feb. 1787; . . bl. u

XXXIV. Approbatie van Hun Edele Groot Mogende omtrent het verrigte van Gecommitteerde Raaden , omtrent het gebeurde met opzigt tot hét Vaendei

* 4 v&iiï

Sluiten