Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xii LYST der-STUKKEN.

Hun Edele Groot Mog. te vervullen. ^ ïngebragt ter Vergaderinge van Hun Edele Groot Mog. In dato 17 Maart 1787. . . • bl. 86

LIL Adres van Burgers en Ingezetenen van Amfterdam, aan Hun Edele Groot Mog., raakende de zaak van Hemden. In dato 19 Maart 1787. . . bl. 94

LIIL Twee Requesten aan Hun Edele Gr. Mog. van W. Ris c. f., te Hoorn, om voorziening in den toeftand aldaar; en een Reqnest van G. Matth^eus om voorziening tegen de hem aangezegde ontruiming derzelve Stad; nevens de Relolutien daar op genomen. In datis 16, if en 20 Maart 1787. . bl. 95

LIV. Missive van Gecommitteerde Raaden, met de informatien van den Krygsraad der Lyfgardes te voet, en 27 Byl. in de zaak van den Vaandrig van der Hoop , met de Misfive en Bylage van Gecommitteerde Raaden onder 14 Maart daar over, ingekoomen ter Vergadering van Hun Edele Groot Mog, In dato 20 Maart ^787. . bl. io5

LV. Missiva van de Minderheid der Vroed* fchap van Rotterdam aan de Staaten van Holland en Westvriesland. In dato 21 Maart 1787. . . bl. 124

LVj. Declaratoir van Rotterdam, ter Ver-. -

gil-

Sluiten