Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST dèr STUKKEN. xm

gaderingê van Hun Edele Groot Mog. In dato 21 Maart 1787. . bl. 1:0

LVII. Dispensatie ten behoeve van Cornelis van Ammelrooy, om met de Zusters Dogter van wylen zyne eerfte Vrouw te mogen trouwen. Toegeftaan door Hun Edele Groot Mog. In dato 21 Maart 1787. t . bl, 132

LVIII. Adres van Regeeringsleden, en 't grootfte gedeelte der Burgeryen van Hattemtn Elburg, nopens de middelen van voorziening in hunnen deerniswaardigen toeftand. Geleezen ter Vergaderinge van Hun Edele Groot Mog. In dato 22 Maart 1787. . bl. 141

LIX. Advis van Heeren Gecommitteerde Raaden in 'süage, over den Extraordinaris Staat van Oorlog. In dato 23 Maart 1787. . . bl. 154

LX. Extract uit de Refolutien van de Heeren Staaten van Holland en WestVriesland, op de Propoficie van Hoorn tot bezwaar over de Refolutie van 17 deezer Maand ; daar by geperfilteerd. In dato 23 Maart 1787. . bl. 172

LXI. Resolutie van Hun Edele Gr. Mog. en dag gefteld =tot de Benoeming van Heeren tot de Commisfie omtrent de Generale Volks-Reprefentatie." In dato 23 Maart 1787. . bl. 177

LXÏÏ*

Sluiten