Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST der STUKKEN. Xv

LXVIII. Missive van Gecommitteerde Raaden in West vriesland en het Noorder- Quartier, en de Magiftraat van Hoorn, tot ' preliminair verflag van hunne bevinding en handelingen aldaar. Ingekomen ter Vergadering van Hun Edele Groot Mog. In dato 30 Maart 1787, bl. 212

LXIX. Berigt vanBurgemeesteren van Hoorn op de Requesten van J. Ris en W. Brkebaard, als mede van G. Matth/eus, raakende het voorgevallen oproer in die Stad. Ingekomen by Hun Edele Groot Mog. In dato 30 Maart 1787. bl. 235

LXX. Benoeming van Gecommitteerden tot hetOnderzoek der bedenkingen omtrent de Generale Volks-Reprefentatie. In dato 30 Maart 1787. . bl. 268

LXXI. Missive van het Collegie ter Admiraliteit te Amjhrdam aan Hun Hoog Mop\ de Staaten Generaal. In dato 20 Maan • • . bl. 271

LXXII. Dank-Adres van Burgers en Ingezetenen van Kampen aan de Staaten van Qverysfel. In dato .. Maart 1787. bl. a7g

LXXIII. Remonstrantie van Hoorn, over het onderzoek op het voorgevallene aldaar; en tot redres. In dato 6 April *7R7- • ' . . bl. 28x

LXXIV.

Sluiten