Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb» STAAT EN OORLOG. 1787. ai

tot meergemelde geval concerneert, en de reedenen waarom van het zelve niet aanftonds aan Hun Edele Mog, is rapport gedaan, op het nauwkeurigfte te willen informeeren, en aan' Hun. Edele Mog. van derzelver bevinding Kapport te doen , ten einde in deze verder zodanig gerefolveert te worden, als Hun Edele Mog. zullen bevinden te behooren.

En zal ten dien einde Extract deezer aan welgemelde Heeren worden ter hand gefield.

Accordeert met het voorfz. Register.

(Was ge teekend,)

a. j. r0yer.

ExtraEt uit het Register der Refolutien van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, genomen op

Den do February 1787.

Op het geproponeerde van den Heer de Roo van Wettmaas, Hun Edele Mog. Meede-Sroeder in Raade, is, na voorgaande deliberatie, goedgevonden en verftaan , de Heeren Hun Edele Mog. Commisfarisfen tot de Militaire Zaaken by deeze te verzoeken, om het Vaandel van Hun Edele Groot Mog, Lyf-Guardes te Voet, waar mede de Wagt gepasfeerde Zondag is afgetrokken, en waarop de ftreepen, in Hun Edele Mog. Refolutie van gisteren vermeld, zyn gevonden, op de bekwaamde en zeekerite wys in een der Vertrekken van Hun Edele Mog. te £ 3 doen

Sluiten