Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 web» ZAAKEN VAN 1787.

De Heeren Gedeputeerden der Steeden Delft, Brielle, Hoorn, Enckhuizen, Edam en Medenblik, hebben zig met het voorfz. Advis van de Heeren van de Ridderfchap geconformeerd.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Gorinchem hebben geinhasreert de Propofitie , door hun op expresfe last van de Heeren hunne Principaalen gedaan , en geinfteerd, dat, conform dezelve, door Hun Edele Groot Mog. ten fpoedigften worde gerefolveert.

XXXVI. Publicatie van het Hof van Bolland t raakende het fchenden van het Vaandel der Lyf-Guarde van Hun Edele Groot Mogende. In dato 23 February 1787.

Alzoo het Hof van Holland in ervaringe is gekomen , dat op het Vaandel van het Regiment JLyf-Guardes te Voet van Hun Edele Groot Mog. de Hoeren Staten van Holland en Westvriesland, waaronder voorleden Zondag den 18 February laatstleden, de Wagt is afgetrokken, getekend zyn eenige zwarte Schrappen of Trekken, verbeeldende een Galg, waarvan één Streep loopt tot aan de Kop van den Leeuw op hetzelve Vaandel ftaande; en er der Juftitie ten hoogften aan geleegen ligt, dat de Dader of Daders van dit enorm fait worden ontdekt, en anderen ten exempel geftraft; en die ontdekking egter tot hiertoe, niettegenftaande alle aangewende devoiren, niet heeft kunnen gefchie-

den; Zoo is het, dat 't voorfz. Hof een Praa-

mie belooft van Duizend Zilvere Ducatons aan den geenen, die den Dader of Daders van hetzelve fait, of derzelver medepligtigen ontdekt, zoo dat dezelve in handen.van de Juftitie geraken, en van het fait

wor-

Sluiten