Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o maart. ZAAKEN VAN

fmeekt, dat Hy Uw Edele Groot Mogende! Perfonen en Raadflagen , zegenen en. voor-* fpoedig maken.

Edele Groot Mogende Heeren ï

(Onder ftond,)

Uw Edele Groot Mog. Dienstwil.? lige Dierjaaren.

(Was geteekend)

Schout en Gerechte te Oostzaandam.

(Laager ftond)

Ter ordonnantie van dezelve

(Was geteekent,)

Oostzaandam ' a. dooker.'

den 27 Febr. 1787. Secretaris.

XL li. Adres/en van Ingezeetenen der Banne van Jisp , en van Officieren der Schuttery en Ingezeetenen van Caftricum, met een Declaratoir huntier gevoelens voor Hun Edele Gr. Mog., tot aandrang der Fropo/tlie van Haarlem , en tot comprehenfie by de twede in de Rejol. vam . 7 Sept.' 1786, met betuiging van

Hun Edele Groot Mog. gevoeligheid en genoegen over de gedeeld» reerde Jentimenten voor Hun Ed* Gr. Mog. In datoó Maart 1786.

Is geleezen de Requeste vaD een aantal Ingezeetenen der Banne van Jisp, tot dankbetuiging voor Huu Ede-

Sluiten