Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 maa«t. ZAAIEN VAN 1787;.

laten bezorgen van het nodige Logies , als van Matrasfen, Stroo en het geene verder volgens gebruik aan de Militie van den Staat» in een vreemde Plaats geinquartierd wordende , werd vergund , ten fpoedigften geliefden te voorzien.

Dat het zelve Request op gisteren namiddag aan den Suppliant is uitgegeeven mee een Acte Commisforiaal, waar by het verzoek van den Suppliant is gcfteld in handen van de Wel Edele Heer van der Does, Heere van de Noordwyken, en de Heeren de Roo van, Westmaas en C/otterbooke, ten einde het dezelve gelieve het te kennen geven van den Suppliant nader te examineeren en van hunne bevinding raport te doen , en ook vervolgens , aangaande het verzoek van den Suppliant, te dienen van hunne Confideratien en Advis , om als dan nader gedisponeerd te werden naar behoren.

Dat den Suppliant , die in de dringende noodzakelykheid , waar in hy zig bevind, om eene ailerprornplte voorzieninge te obtlrteren , geene langwylige Deliberatien kan afwagten , en daarom met het voorfz. Appciu-

1 tement dan ook geen genoegen heeft kunnen nemen , en de vryheid beeft genoaien zulks aan den Heer de Roo van Westmaas te kennen te geven, maar tot nog toe zonder eenig effe$, zoo dat de Supplianten zig daar door in de uiterde verlegendheid be»

i vindende, daar de behoeftens van zyn Manfchap zodanig fchreeuwende zyn, dat zonder eenige fpoedige voorzieninge 111 dezelve, het te vrezen is, dat het zelve Volk, waar onder reeds zeven Zieken zyn , aan verdere ziektens en ongemakken zal onderhevig wory den , en buiten Raat geraken, in cas van nood , aan het oogmerk te voldoen.

Zig in de voldrekte noodzakelykheid bevind , zig tot U Edele Groot Mog. te kee.

ren j

Sluiten