Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT ÊN OORLOG. 17S7. 87

€11 verdere Bun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot het gioot Befogne , ingevolge en tot voldoening aan Hun Edele Groot Mogende Refolutie Commisforiaal van den 5 December 1786, 30 January en 14 Febrnary 1787 hadden geëxamineert de Requeste door Ifaac Hubert cumfuis, voor hun zeiven en als Geconftïtueerden vjo meer dan duizend hunner WotabeUte Medeburgers en Ingezetenen , zo uit de voorname Kooplieden als andere ftanden binnen de Stad Korterdam den 26 November laatstleden aan Hun Edele Groot Mog. geprelenteerd „ ttendeereude om het Co'Jegie der Vroeufcnap van dezelve Stad geaugmenteert te hebben tot het priroitif getal van XL , behoorlyk volgens de Oude Privilegiën geqiialifkeerde Perfonen , en ten dien einde de XVi ontbfeekende plaatzen.by directe aanftelling van Hun Edele Groot Mog. te vervullen; met aanfcliryving aan den Hoofd-Officier der voorfz. Stad, Gm dezelve te Beëedigen en in functie te doen treeden ; als mede een Misfive van Burgemeesteren en Vroedfchappen van gem. Stad van den 4 January dezes Jaars, tot bericht op de voorfz, Requeste; en een Misfive v3n 9 Leden derzelve Vroedfchap daar nevens voegende hun afzouderlyk bericht daar op; wyders een Misfive van Burgemeesteren, Schepenen en Raaden van Rotterdam van den 23 January; met zes Bylagen, dienende rot bericht op Hun Edele Groot Mog. requifitie van den 10 te voren op een Misfive van Burgemeesteren en Vroedfchappen derzèlve Stad, tot inaintenu in hun repradentatif carader concerneerende een Vroedfchaps-vermeerderiüg; voorts een Misfive van Burgemeesteren en Vroedfchappen van den 29 January, uit kragte der voorfz, Requeste berigtende op het Adres van Burgemeesteren, Scheepenen en, Raaden, 't voorfz. fubjeét betreffende, en nog een Misfive van Burgemeesteren en Vroedfchappen voorn, van den 8 February , met een Declaratoir van 14 Raaden tegen een illatie by 't voorfz. Bericht van 't Collegie van Burgemeesteren, Scheepenen en Raaden; en eindelyk een Request door F 4 ?«-

Sluiten