Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart. STAAT EN OORLOG. 3787. 209

verplicht ons om hetzelve op onze beurt aan ü Edele Groot Achtb. aan te pryzen, en teffens, orn t belang der zaak , daar toe een verzoek aan Ö Edele Groot Achtb. te addresfeeren, alzo wy ons verzekert houden , dat 'er geen beter middel tot heritel van het nodig vertrouwen in de gemoederen van de brave Burgers kan worden in 't werk gefteid, dan even dit; 't welk dus aan U Edele Groot Achtb. niet onverfchillig kan of mag ZVn

Voor het overige bidden wy God Almachtig, dat Hy U Edele Groot Achtb. en derzelver Stad in Zyne Heilige Protectie neeme, e» de pogingen tot ontdekking der waare fources van 't gepleegd oproer zegenen wil; en noemen ons voorts met ajle volvaardigheid.

edele groot achtbaars heeren |

Uw Edele Groot Achtb. Goede Vrienden,

1

Burgemeesteren en Vroedfchap» pen der Stad Haarlem.

(Lager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve,

(Was getekend)

Haarlem

den 29 Maart 1787. o. van schoylenburch.

(de Superfcriptie was)

edele groot achtbaare heeren!

De Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stad Hoorn ,

Te Hoorn.

XXXVII. deel. O LXVIL

Sluiten