Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april. STAAT EN OORLOG. 1787. 34I

„ VI tot Schepenen te nomineeren) had se„ detailleerd — en de Stadhou 'er des niet„ temin by zyn gevoelen dien aangaande was „ blyven perfifteeren — heeft zich daar„ meede geconformeerd by eene formeele

Refolutie van dato 9 Mey 1674 "

welke zedert is gevolgd - En deze ufance welke zy zeggen en wel zyn kan dat in meer Steden-plaats heeft vis hen genoeg, om ons te provoceeren tor. beVgeven van reedenen of motieven , waarom, fpe%iaal met opzicht tot deze Stad zoude moeten worden geïntroduceerd, die nieuwigheid van zich te houden aan het prajfcript van Stadsprivilegie.

Eene verging , welke aan U Edele Groot Mog. te meer fingulier zal voorkomen, en de gevaarlykheid der voorfz. Leer, van ge. oof loofde afwykingen van de Privilegiën des te «erker zal doen gevoelen, als U Edele Groot Mog. die zoogenaamde formeele Refolutie, op welke men zich beroept, zullen gelieven in te zien, Cten dezen annex fub ,.No. 3.) waar by fpeciaal uit die van 3 Mey deszel. ven Jaars blykt dat dezelve niet is genomen met maar tegen 't gemeene goedvinden der Vroedfchap, — welke het van genoegzaam belang oordeelde, om deswegeu reprefentatien aan den Stadhouder te doen — en dat de Vroedfchap geene particuliere redenen gehad heeft, om 'er toe ovenegaan, dan alleen het perfifteeren van Zyn Hoogheid by deszelfs gevoelen, en dus deszelfs invloeden overmacht. .

Ja - dat de Vroedfchap zu'ks gedaan heeft op den 9 Mey, en dus de wetrige Nominatie door Boon heeren op den 29 April geformeerd, heeft.veranderd, en aan den Stadhouder ter Electie gezonden, acht da^en na dat de tyd, binnen welke de Electie moest gefchieden, reeds gepasfeerd was. Waar door zy dus heelt verwaarloost het Privilegie, volgens 't Y 3 welk

Sluiten