Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lr Y S f van alle de stukken, welke tri

dit agt en dertigste deel geplaatst zyn.

Vekvolg van N°. LXXVI. bl. i

LXXVII. Missive der Admiraliteit te Amfter. dam', met hun Adres aan Hun Hoog Mog. over hunne verlegentheid om geld tot betalingen. In dato 12 April 1787. . . • bl. 14

LXXVIII. Rapport op de gereclameerde beloofde hulp aan Regerings-Leden en 't grootfte gedeelte der Burgeryen van Hattem en Elburg, om provifioneelé aanwyzing van WoonPlaatièn, en een Colleéle in Holland voor de meest be- „ hoeftigen. In dato 13 April 1787.

. " . bl. 21

LX.XIX. Publicatie van Burgemeestereri èri Vroedfchappen der Stad Utrecht. Iri dato 17 April 1787. • bl. 25

LXXX. Request van den Krygsraa'd aan de Edele Achtbare JVkgiftrsat en Vroedfchap der Stad Franeker. In dato 18 April 1787. i . bl 30

* 4 LXXXL

Sluiten