Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xvi LYST der STUKKEN.

Inwoners van Amfterdam over de remotie van Vroedfchappen en. aanftelling van anderen, verklaard wordt, als mere domesticq zynde, geen object van Hun Edele Gr. Mog. deliberatien te kusnen zyn. In dato 29. Mey 1787. bl. 343

CXXV. Reqtjest van Burgers en Inwoonders van Amfterdam., over de Propofitie van Haarlem, rakende den invloed des Volks. In dato 29 Mey 1787. . bl. 352

CXXVI. Missive van Zyn Hoogheid, over de Vertogen der Regeering van Rotterdam, en de Supplicatie van Burgers en Inwoonders van Amfterdam, over de geremoveerdeRaden, en derzelver Plaatsvervulling Ingebragc by Hun Ed. Gr» Mog. In dato 29 Mey 1787. bl. 361

CXXVII. Resolutie van den Breeden Raad der MadGre«/»ge»,raakende het gedrag van den Afgevaardigde in 'sHage Scato Trip. In dato .. Mey 1787. bl. 364

ZAA*

Sluiten