Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 apsil» Z A A K E N VAN 1787,

trokken de Heeren Timmer s, Vapour, Verbeecg, Soury ende Tsbrands, by dewelke aanftonds aan handen van de Heeren Burgermeesteren ende Regeerders dezer Stede afgelegd zynde den gewonelyken Eed, zyn de verdere Leden van de Vroedfchap in de Heeren Burgemeesteren Kamer geretireert, latende de Boon-Heeren haar vryheid s die eenigen tyd met den anderen gebefogneert hebbende , de opgemelte Leden van de Vroedfchap weder in de Vroedfchaps kamer hebben befcheiden, ende aan dezelve bekent gemaakt, dat zyhiiden tot Burgermeesteren hebben genomineert de Heeren Adr. Hartman , J. dt Mey, B.Bosch en J. Maifts, ende tot Schepenen Mr. F. du Bois, Cornehs Blonck, Ifaac Elfèwr, Mr. J. van der Luiden , Johannes ae Mey , Adr- van Hersfele, Jacob d'Aane ende Mr. L. Verboon, omme aan zyn Hoogheid, den Heere Prince van Orange overgezonden te worden, omme.twee uit de voorfz. Nominatie geëligeert te worden tot Burgemeesteren ende vier tot Schepenen voor twee aanüaande Jaren , om als Burgemeesteren ofte Schepenen de voorfz. Ampten refpecïivelyk volgens de Privilegiën en Conftuuien te bekleden, ende is gevolgentlyk de Heer Isbrams als jongfte BoonHeer met de voorfz. Nominatie vertrokken na 'sGravenhage, om aan hooggemelte zyn Hoogheid de voorfzt Nominatie over te le* veren*

Ver*.

Sluiten