Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april. STAAT EN OORLOG. 1787. 9

teert geweest zynde, is goedgevonden deze Vergaderinge te continueercn tot nademiddag de klokke vyf uuren , tegens welken tyd de abfente Leden mede voort"aanleggen van deze Vergaderinge befchreven zyn geweest.

Vergaderinge Woensdag nanoen den 9 Mey 1674 prefent van Berckel, L van Naersfen, de Reus, van der Meyden, Hartman, van Tck, Kierit, van Zoelen, Vapour, Danen, Verbeeck , Roosmale , de Brauw, Soury, de Mey, R. van Naersfen, Bosch, Timmers , van den Velde , Isbrands, Masfis, Penfionaris en Secretaris.

Abfent Paats, Blanckcrt, Willem BastiaansZé

't Gepasfeerde van de laatstvoorgaande Vergaderinge is gelezen, eride by den Heer Penfionaris 't Rapport dezen verleden morgen in deze Vergadering gedaan — gereitereert, waarop zynde gedelibereerc, is goedgevon« den ende verftaan , dat aan zyn Hoogheid den Heere Prince van Orange zal werden geofFereert een Nominatie van agt Perfonen , om uit dezelve 4 tot Burgemeesteren te werden Geëligeert, ende een van veertien Perfonen om zeven uit dezelve tot Schepenen geëligeert te werden , ende dat dienvolgende de Haeren Vapour, Verbeecq, Soury, Timmers ende Tsbrants als by Lotinge op den 29 April laatstleden getrokken hebbende de Zwarte Boonen, de Nominatie by Haar Ed. gedaan in conformité van de Refolutie zullen amplieren : waarop de verdere Leden van de Vroedfchap om de voorfz. Heeren Boon • Heeren haar Vryheid te laten , haar hebben geretireert in de Kamer van de Heeren Burgemeesteren, latende de Boon HeeA g ren

Sluiten