Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT ËN OORLOG. 1787. ij

hooo mogende heeken!

Zo dra Onze Heren Gecommitteëfdens tot de Haagfche Befoignes ons hebben kennis gegeven van de geformeerde Staat van Equipagie voor het lopende jaar ter betaling, gedeeltelyk van de Schepen die tegenswoordig in dienst zyn, gedeeltelyk van die geenen, die op nieuws zouden behoren te worden in dienst gefield ter beveiliging van de Commercie en Zeevaart van de Republieken ter uitvoering van de bevelen van U Hoog Mog. om eene Militaire Commisfie haarde Oost-Indien te zenden: Hebben wy aan de Officieren van dé Werf de nodige ordre gegeven, dat die nieuwe SchepeD met name de Medea, een Fregat van 40 St , de Amazone en de Zephir, beide van 36 St., de Valk van 20 St,, en de Havik van 14 St. in gereedheid zouden worden gebragt, om te worden betrokken; en Wy hebben te gelyk een generale werving geopent, om , zodra de Winter over was, de Schepen, die fuccesfivelyk in gereedheid gebragt wierden , te kunnen bemannen.

Die orders zyn gegeeven, niettegenftaande zedert eenige Jaren de Petitiën van Kquipagien ter Zee, niet alleen by ü Hoog Mog. niet worden geconcludeert, maar zelfs, dat de Provinciën, die in dezelven confent hebben gedragen, uitgenomen nogthans die vart Holland, zedert een geruimen tyd weigeren op dezelve zo ais van ouds, eenige betalingen te doen , voor dat dezelve geconcludeert zyn; alles, en wel byzonderlyk dit laatfté zeer tot veragtering van onze privative Finantie, dewyl de quote van die Provincie, en het geen Wy daar op ontfangen, op verre na met voldoende is voor de kosten die • Equipagien vereisfcheri, vtPV,';ie üf,'res daar en boven gegeven < XXXVllL deel. B HoöJ

Sluiten