Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. i7s7. „5

zelve , ende de oeffeninge van dien toegedaan mitsgaders dac dit ten mins"en dS Jaaren aan den anderen Poorters ende Bur gers derzelver Stede zouden zyn geweest en mede dat Vader en Soon , nog« Vader en benouwe Zoon, gelyk mede mm twee Gebroeders , nogte twee Swagers* ?e geTvfc Burgemeesteren nogte te eelvlr Vha8 y zouden mogen weze&n ; wydf? feS? die as Burgemeesteren, 0ff SchépeS ' twee Jaren achter den anderen foudra Sb'. ben gediend, bet V0)ge„de jaar tot ^Jd van beyaen nominabel off eJigibel zouden wef™ • EynteJyk dat noch voor. nnVnm,™ * de voorfz. elecïie geen onbcfcoeïlyk bSevt tot dezelve en fouden mogen werden ee' bruyckr, nemaar daar inne geobferveert den moeten worden fodanige Ord«' en glement, als by de VrAcKSen alrSe was beraamt, ofte als noch beraamr mogen werden van allen S^vStSSS ren, verlenende Brieven van OaroTemte Privilegie in der bester forme. 7 Dde

rJ°° is S d« Wv de faacken ende 't ver. foek voorfz. overgemerkt hebbende, ende de Verthoonders dienthalven willende gebeven uyt Onfer echter wetenfchap, Sm S» machc ende audoriteyt , defelve \'«rhnn»

mogen eligerenende fetten in plaats van twéé dne 1 nrgemeesteren, feven Schepenen , ende fuppleen de vacante plaats oj plaatfen in dl Vroedfchappen, der voorfz, Stede, endé da? tot dien eynde de gemelde Vroedfcharnen Jaarlycx daags voor den eerften Mav 0D h3' reneedt yder zullen inbrengen , ee'n Ze^.

vou.

Sluiten