Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜE*. STAAT EN OORLOG., i7$7. fio

foonen refpective te hebben de meeste Rem. men, daar mede fouden wefen refpeaivelvk rVen0r^heDde ^ëligeen tot Burgemee-tS ren Schepenen ende Vroedfchappen der 4-

ihS?nHSl,d S^hledarn' doch giktdeVer. thoonders gelet hadden op den voet van diergeyke Eleflien by Onfen OcWn, laa

?ndem,gveer^narbUU-rige Stede? ««ötïï _ ende vergunt, jegenwoordig van gevoele waren geworden, dat het gevoeglykfr ende diender fouden wefen voor de meergenoem! de Stad Schiedam, dat voortaan (de nomina, ue in voegen als voren met befloten bmëtten gedaan wefende) de voorn, vierentwintig: Raden in de Vroedfchappen $ ftaande hart

dengrSn„ge Uyt, di£ *ene deweIke *™« »lLu-uden 7erden onder de vwo- fes i veerth.en en drie perfbonen refpective te heb' ben de meeste Remmen, met gelyke billietteri aanftonds eligeren drie perfonen tot BuïS

Trnlïïl" ' f^Ven ]0t s^epenen en een Sc Vroedfchap, in ieder plaats die zouden komen te vaceren, zoo verzogten de Verthoon.

™?.TiJ,e TbiediSheid 5» voren , dat het pM1-fd,6». de.rz^er voorgeroerde Otfro,e ende Pnvileg.e fn diervoegen te ampliëren! ende nader te interpetreren. Soo is 'c, dit Zlude .zaken ^t verzoek overgewerkt ttSDde a en,de de Verthoonders wiWeDde believen ■ dezelve . Verthoonders uyt Onfe rechre wetenfchap, Souveraine macht, ende authonteit (ampiiörende, ende voor zoo veel des noods zynmochte, interpreterende Onfe voorgaande Oétroy) geordineer taï getta! tueen hebben, ordineren en ftatuBrtn m ?, dezen dat voortaan de nominatie van fes, veerthien en dne perfonen (ter Electie van Burgemeesteren Schepenen , ende Vroed* fchappen by befloten B.llktten, volgens Onfe voorgaande Ocfroye gedaan lynde) de XK&L^T Kad6n Vro/dfchappS

Sluiten