Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met. STAAT EN OORLÓG. 1787. i3f

Jaere 1661. Fol. 60. & ultr. Huiden den 33 December 1663, ende was geteèkent , my jegenwoordig.

(Was getekent)

c muys,

Aldus geeXtraheert uit het Register der Privilegiën, berustende ter Se» cretarie der Stad Schiedam» den 3 Mey 1787.

«,

(Onder Rond)

By my Secretaris, (Was geteèkent,)

ysbrakd de kock c. t;

Nominatie by Heeren Burgemeesteren en Vroedfchappen der Stad Schiedam, op den 30 April 1787 gedaan van een dubbeid getal van Petfonen tot Burgemeesteren en Schepenen, en van een drietal Perfoneh tot Suppletie der Vroedfckapsplaats van Mr. Arend Vinck Seniors Omme daar uit by Hun Edele Groot Mog. de Heeren Staten van Hollanden West-Friesland, drie tot Burgemeesteren , zeven tot Schepenen voor dit loepende Jaar 1787 tot prmo Mey 1788, en een tot Raad in de Vroedfchap der voerfz. Stad geëligeerd te worden.

Tot Burgemeesteren,

De Heeren Mr. Thomas Joannes Pigeaud. met 16 St. Mr. Philippus Theodorus van

Cloon. . , 16

ï i D2

Sluiten