Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. 1787. 153

Stuart hebbe ontfange, het welk de eer heb. be te Comuiandeeren..

In boope dat Uwe Edele Mog. intentie voldaan te hebben, teekene my met het al. lerdiepfte refpe#.

Edele Mogende Heeren', (Onder Rond)

Uw Edele Mog. Zeer Onderda. nigfte en Gehoorzaamde Die. naar,

Naarden (Was geteèkent,)

den 29April 1787. a. j, livinostoh.

edele mogende heeren!

Ter fchuldige gehoorzaamheide, aan Uw Edele Mog. zeer gerefpe£teerde Ordres van den 37 dezer lopende Maandt, hebbe ik de Eere, te berichten: dat zedert den 20 dezer Maande, gene Ordres: om op zekere Sein» fchooten in dezelve Ordres vermeld, met myne onderhebbende Troupes, op het Territoir der Provintie van Utrecht, te marcheren; van den Heer Generaal-Major van Rysfel hebbe bekomen: by de vier gedetacheerde Compagnien, waar ©nder de Staf van het Eerfte Battaillon van het Regiment van den Generaal-Major Dun. das, dewelke ik de Eer hebbe te Commanderen , hopende hier mede aan de intenties van Uw Edele Mog. te hebben voldaan, waar mede ik de Eere hebbe met alle diepfte eerbied te zyn.

Edele Mogende Heeren 1

(Onder ftond)

Uw Edele Mog. Onderdanige en Gehoorzaame Dienaar,

Muyden (Wasgetekent,) den 29 April d. j. w. j. van raetsfblt, 1787» Lt. Collonel.

K 5 , ede»

Sluiten