Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. 1787. 157

EDELE MOGENDE HEEREN/

UEdele Mog. zullen goedgunftig gelieven myn zeer refpeétyeufes ftilzwygen op Hoogstderzelver Refolutie van den 27 April dezes Jaars niet kwalyk te interpreteren. Thans wage ik het tot myne rechrvaerdigin. ge, aan U Edele*Mog. op Hoogstderzelver Refolutie van den 2 Mey laatstleden te refcriberen , dat de Refolutie van Haar Edele Gr. Mog, myne Heeren Staten van Holland en Westvriesland van den 8 November des voorleden Jaars expresfelyfc interdlceert, ora aan iemand zonder exceptie eenige ouvertures of wetenfchap van Hoogstderzelver or. dres, door den Generaal-Major van Rysfel aan de Regimenten van 't Cordon gegeven, te doen.

Dus heb ik myn buiten Raat bevonden om aan de Refolutie van U Edele Mog. te kunnen voldoen, zonder de ordres van den Souverain dezer Provincie tegen te gaan,

In hoop dat U Edele Mog. myn ftilzwygen in eene voor myn zoo Epineufe fituatie goedgunftig zullen gelieven te excuferen, te meer, indien myn de immediate ontvangst van U Edele Mog. tweede Refolutie van den 28 April laatstleden , in het denkbeeld gebracht heeft, dat eene antwoord op die van den 27 onnodig zy, heb ik de Eer, myn in Hoogstderzelver Protectie gerecommandeert te hebben , met de diepfte ontzag te verblyven,

Edele Mogende HeerenX (Onder ftond)

ü Edele Mog. Onderdanigfte Dienaar, Ameiden (Was getekend)

den 4 Mey 1787. j, E. schepbrn.

Sluiten