Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. i787. i77

ven, J. van derHeim, Hendrik van Beeftinsh , C van der Staal, J. M, Qollot d'Eseury, C Gloeninx' van Zoelen en Ridderkerk, J. van Talingen, l"al fW*?, J G. van Mteïop, R, *>? Jn s'J^n" tn ,\ T va\Bazel eil ™» Tfendoom, gefchreven te Rocterdao, den 24 der voorlede Maand houdende een narré van het voorgevallene daa^ te voren in de Vroedfchap aldaar fakende de re.

SÏÏ6 T 7 Raden eH rf"«lver%laatsvervu IinK door anderen : als mede op de Requeste van hannes Hoog , Mr. Dirk l.odewyk va» CattenLl

ian^lT 5*9* ' fT' C>'»'« de Groot "mt, Jan Damel de Loches, Mr. Cornelis de Heusde

Str.\r?tm SiUUrmondt ^ Mr. Marinus Hooe alle Oud-Schepenen der -tad Rotterdam , verzakende hun Kdele GrÓ3t Mo^ en efflea" deufe voorziening tot redres^an al het gebeuSs

Sm * TÏZ':Jn "och °P ee" MisfiveVn den 5!?' Jm Enhon C' S- van den 2 dezer, met ee»

een M?sfive ÏS hRU° bove^m- narré:'vo0rs op een MiMive van Burgemeesteren en Reg-erdere der voorfchr. Stad van den a3'April, op,'fhS der remotie van 7 Vroedfchappen en de funnS van derzelver plaatzen, mitsgaders het gebS ov die gelegendhe.d: en op eene nadere M°,i>vaï

«ReÏThT a,deZer> l»°-«-ePde, da zy in de gefteldheid van zaken by d.e Misfive omfchreven

vloeiïT hatd len geöordee»^ de convocane eener' Vroedfchaps-Vergadenng te moeten dilayeren toï dat zy met zodadge ordres van Hun Edele Groot M:,g. zouden worden voorzien, waar door zyin Raat geileld w,erden*ene zodanige Vergadering ! kunnen convoceeren ; alles breder onder de N?tuinfereen '5 V°°rleede ÊD 3 deZer ^^nd ge-

d^dT^RT^ 615 Ver?aan bv deze fe verklaren, dat de zaak by- de voorfz. Misfives en Requeste vermeld , als mere domefticq zynde , ten obÏÏ? 1 voor de deliberat.cn van Hun L& cfroo" Mot

f^ns^ dsvo,gended™

Sluiten