Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mey. STAAT EN OORLOG. x?8r. j%

En daar by gelet op den Requeste van Johan Pate kenaar, Samtui Remkus Maneer rZ/r. r 7 Tfiendnrut va» r», n tvja?&er j bad/o Coopmans en

demk «n hS f r°£Sfore? aan ^orzeide Aca^ cemie, aan Hun Edele Mog. de Heeren Staren at

gehoord het rapport, van de Heerfn^J t' f *

W^#ï^0«™ gecommitreerd

meffTe zLVfV0i^ns blezen de informatiên, by gemelde Heeren Comm/sfarisfen genomen '1«

SwrMeSTC d°°r de ^Sm! J tiénS? * Co°Pmans en.**» tot hunne lus!

Snnln p en,,0f Honora'<-e Leden van 't Vrycorps Wn F"oeker zy"> e» dat de vier gemelde Pro. fesforen Manger, Vakkenaar, C**^ en, « £

Zijl ™"* f ",ge itude«ten, ook Leden zyn 2»

5Ö^&s»tyJ binne°

fchou^ng aa„ den Profesfor VakkenZr?^ Re£ ~

ZTt!JZu> hmr*™^» ovreVdierTe?yk gearag^ngen hadden te kennen gegev-n ) zien%er

publieke z.ken te bemoeien, door nevens andere

de sï u r Re*e.nn« te Prslenteeren, ten einde de Stads Gecom uitteerden van den Landsdage ae.

st mog en worden om tot intrekking of gaLS tèm J tWee bfkende p|ac<*ten "o *en 2<

Sluiten