Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158 mry» ZAAKEN VAN i?87«

fen en Protesten, de voorfz. materie fpeöflrende, de Conclufie aangezien.

De Heer van Wasfenaar , Heer van Star* renburg heeft zich met de voorfz. Refolutie geconformeert. ,

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Gorinchem, Brielle, Hoorn, Bnkhuy zen, Edam en Medemblik hebben, met inSe van hunne Advifen ?n Protesten de vtorn. materie fpecterende, de Conclufie aangezièn.

EDELE GR. MOG. HEEREN , nYZONDERE GOEDE VRIENDEN, NflGEBDHREN EN BONDGENOOTEN1

Het is met de grootfle ontroeringe en fmerte dat Wy Ons in de noodzakelykbeid gebr'achtzien, wederom Onze klachten Voor ü Edele Groot Mog. open te leggen over het geen, zederd de laatfte Mislfve der Heeren St'ten'van den i, dezer Maand m Onze Provincie is voorgevallen , malven het ingerukte Corps Artilleristen, onder ComSdo v"n den Capitein de Neef, waarvan ?e Heeren Staten aan D Edele Groot Mog. kennisfe gaven, heeft een Regiment uit het Cordon binnen ü Edele Groot Mog. Provincie geformeerd, kort daarop te Vreeswyk aan de Vaart en te Jutphaas , ronder Ons Patent of Attaché, post gevat, en alzoo tegen de pruhibitoire Refolutien, en Orders van Hun Hoog Mog., en den Raad van Staïe , aan de Troupes van het Bondgenootfehap gegeven , alsmede tegen de heiligfte GroSden der Unie, met verbrek.nge van d a Eed' aan de Generaliteit gedaan, het 1 err toir dezer Provincie gedoleerd , en of dit noch niet genoeg ware, is reeds een goed

Sluiten