Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bqo meï. ZAAKEN VAN 1787.

van God Almachtig. Leeuwarden den 18 Mey 1787-

(Onder ftond)

U Edele Mogende goede Vrienden,

De Staten van Friesland*

(Was geparaphreerd)

j. c. bergsma, Vt*

(Lager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve, (Was geteèkent,)

a. j. van smikia,

CXV1I. Adres aan de Regering van Zwolle, om herroeping van de Gedepu-teerden van Overysfel uit 's Hage, In dato 18 Mey 1787.

wel edele hoog agtbaüe, en wel edele agtbare heeren, burgemeesteren, schepenen en raden, als mede de gezworen gemeente der stad zwolle.

Geven aan Uw Edele Hoog Agtb. en Wel Ed. Agtb. eerbiedigst te kennen de Burger-Ge. committeerden, benevens de verdere ondergetekende Burgers en Ingezetenen dezer Stad , welke de kortheid des tyds toegelaten heeft, zig op die wyze te voegen, — hoe zy remonftranten, met en nevens het grootfte en beste gedeelte der overige

Bur»

Sluiten