Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

304 me*. ZAAKEN VAN 1787;

ten, hier by het Raadhuis vergaderd , intébrengen en te declareeren.

Dat zy mee gedagte hunne Schutters, Mede-Burgers en Stadgenooten op de gevoelig. Re wyze zyn getroffen door het bezef van den akeligen toettahd, waar in het Lieve Vaderland, de onwaardeerbaare vryheid, de ru^t en veiligheid dezer Stad, en eindelyk al wat hun lief en dierbaar is, in dit hachlyk tydftip gebracht is, een tydftip, waar op zy een tastbaar gevaar gevoelen, dat het geheele werk van herftelling en verbetering van onze Conftitutie, welks gewenschte vordering reeds aan elk braaf Regent en welmeenend Burger, de blydfte vooruitzigten opleverde , door eenen allergeweldigften fchok eensklaps zoude omverre geftooten en vernietigt worden, indien zulks niet tydig door eene cordaate en bedaarde, dog tevens krachtige werking van de Burgery verhoed en voorgekoomen wierd.

Dat zy zig wel met die gerustftellende hoop! gevleid hadden , dat deze machtige Stad, door haaren uitftekenden invloed en vermoogen op eene cordaate wyze 'sLands goedé zaaken dermaaten zoude gehandhaaft hebben, dat de waggelende Vryheid eens eenmaal op eene vaste voet gegrondvest, en daar door die allernadeligfte onzekerheid en ongerustheid, welke thans meer en meer toeneemt, onder de Ingezetenen weggenoomen , en de Burgerlyke Rust en Eendracht, bloei en welvaard herfteld en duurzaam bewaard zoude

- zyn geworden.

Dat zoo vuurig en welmenend als deze verwagting hy hun geweest is, zy daar in tot nog toe even fmartelyk zyn te leur gefteld geworden, daar zy tot hunne grievenufte fmerte en billyke bekommering , wel verre van in dezen Achtbren Raad, een vast, volftaodig en duurzaam Staatsbeginzel te zien

plaats

Sluiten