Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

820 mey. ZAAKEN VAN 1787*

edele ACHTBARE HEEREN!

De Ondergetekende Raden vernomen hebbende , dat op laatstleden Donderdag by de als toen prefent geweest zynde Leden van den Achtb. Raadgerefolveerd is, om op den 7 dezer toetetreden tot Electie van Raden, ter vervulling van de Plaatfen der pretenfelyk geremoveerde, en dat ten dien einde aan de overige Raden Biljetten van Convocatie zyn afgezonden, verklaren by dezen ten fterkften daar tegens te protefteren, als mede tegens 't gunt ingevolge van dien zal worden verricht, en al het zeivete houden voor nul en van onwaarde, verzoekende hiervan infertie in de Registers.

Aclum den 6 Mey 1787.

(Was getekend)

FREDRIK ALEWYN.

MARTEN ADRIAAN BEEtS.

H. MUILMAN,

N. CALK0EN.

w. G. DEDEL sz.

J. GRAAFLAND PZ.

C. MUNTER.

F. VAN DER g0es.

No, 8. Aan de Edele Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Raaden der Stad Amfterdam»

Geven met verfchuldigde eerbied te ken-. nen, de Ondergetekende Burgers en Inwoonders der Stad Amfterdam: dat zy Ondergetekende altoos met de uiterfte aandoening en leedwezen gezien hebbende, de bewegingen en onrust welke zo in Nabuurige

Pror

Sluiten