Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag S

VOORBERICHT.

§. i.

By het Programma van dit Genoot' JJjJ^JJ8 fchap, den 30. Juny 1778. en het Eerfle Xtft" Deel zyner Verhandelingen, den 15. d«o. September 1779 uitgegeeven, is het begin en de voortgang van het zelve duidelyk gebleeken: het zal dan by de Uitgaave van dit Tweede Deel noodig zyn, deszelfs lotgevallen te vervolgen.

5. H.

Geduurende den loop van dit jaar ,Gefchenis het Genootfchap door aanzienelyke ken> Gefchenken aangemoedigd.

De Wel Edele Geftrenge Heer Adriaan Moens vereerde aan het Genootfchap eene Mummi die, uit Egypfen op Mallabaar door een Engelfch Heer aangebragt, door Zyn Wel Edele Geftrenge was gekocht, met eenige andere Zeldzaamheden. Ook heeft het Genootfchap, van Mallabaar, door eene onbekende hand, dit jaar weder een honderd gouden Ducaaten ontvangen.

* 3 De

Sluiten