Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18 VOORBERICHT.

zyne antwoorden aan het Genootfchap te doen toekomen: En is befloten die propofitie te ampleéteeren, en, behalven de Algemeene vraagen by het Programma van pag. 12--22. gefteld, de Prys-vraagen uit te fchryven aldus.

Ter beantwoording voor Ultimo December 1780. Steld het Genootfchap vóór de drie volgende vraagen, met belofte van eene gouden Medaille ofte een honderd zilveren Ducatons, zie I. Deel pag. 27.

1. Welke zyn de corzaaken der mcejïe, voor al dtr Epidemique Ziektens van Batavia, inzonderheid der Rotkoortzen, en wlke zyn de gefchikfie middelen, die tot voorkoming en geneezing derzelven voortaan mosten worden aangewend ?

2. Welke zyn de Spys-wortelen, die de Inlanders, in onze Oosterfche Coloniën, inzonderheid de Javaanen, tot hun gewoon voed-

gebruiken? en welke is de beste wyze, cm die voort te teelen en tot fpyze te bereiden ?

n Vow den geenen, die één honderd potten Wit kalk, in het diftricl van Batavia gemaakt, levert, in deugd en prys gelyk met ds Baniamfche?

Sluiten