Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4i )

De E: DANIËL DIEDERIK van HAAK,

Koopman en Eerfte Gezworen Klerk ter Se-

cretarye van Hunne Hoog - Edelheden. De E: FREDRIK HENDRIK BEYNON,

Koopman en Negotie - boekhouder. De E: WILLEM KRAAN E, Koopman en groot

Winkelier.

DeE: STEVEN POELMAN, Koopman en Eerfte Adminiftrateur in de Pakhuizen aan de Westzyde.

De E: JAN REYNIER COORTSEN, Koopman en Eerfte Adminiftrateur in het Graan Magazyn.

De E: HENDRIK PIETER BANGEMAN,

Koopman en Tweede Adminiftrateur in de Pakhuizen op Onrust. De E: FRANS HENDRIK VROOM, Koopman en Eerfte Adminiftrateur in de Medicinale Winkel.

DeE: DANIËL ADRIAAN BEEKMAN,

Koopman en Secretaris van Schepenen.

De E: HENDRIK AUGUST ROS SEL, Koopman en Eerfte Confrontist der Bataviafche Adminiftratie - boeken.

De E: PETRUS ALBERTUS van der PARR A, Koopman en Boekhouder in het Ambagts Quartier.

De ÈTjOSEPHUS GORDYN, Koopmanen Traftateur in de Javaanfche Taal en Waagmeester.

*** 5 De

Sluiten