Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(47)

De Heer JOHAN GERARD van ANGEL*

BEEK, Opperhoofd te Tutucoryn. De Heer Mr. JOHAN WILLEM SCHORER,

Opperhoofd te Trinconomale. DeE: A DRI ANUS JOHANNES FRANKEN,

Koopman en Opperhoofd te Batticaloa. De E: JOHANNES RE1NTOUTS, Onder*

koopman en Casfier.

Cabo de Goede Hoop.

De Wel Edele Geftr. Heer Mr. JOACHIM van PLËTTENBERG, DireBeur.

LEDEN.

De Heer PIETER HACKER, Opperkoopman

Secunde en Hoofd-Adminiftrateur. De Heer Mr. WILLEM CORNELIS BOERS,

Opperkoopman Independent Fiscaal. De Eerw. Heer JOHANNES FREDERICUS

BODE, Bedienaar des Goddelyken IVoords. De E: JACOBUS JOHANNES le SUEUR,

Koopman en Casfier.

Java's Noord-Oost Kust.

De E: Heer JOHANNES SIBERG, Geëligeerl

Gouverneur en Direcleur. De Eerw: Heer FREDERICUS MONTANUS,

Bedienaar des Goddelyken Woords te Samarang. De Heer JOHAN M1CH1EL van PANHUYS,

Opperkoopman en Kefident te Japara.

De

Sluiten