Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5o)

De E: JAN PIETER HUMBERT, Koopman en Eerfte in de Kleedezaal te Hougly

De E: ANTHONY BOGAARD ANTHON Y S Z, Koopman en Negotieboekhouder aldaar.

De E: WILLEM baron van DANKELMAN, Koopman, Fifcaal en Dorpmeefter te Hongly.

De E: SAMUEL RADEMACHER, Koopman i en Opperhoofd te Patna.

De E: JACOB EILBRECHT, Onderkoopman, Secretaris van Politie en Kas fier te Hongly.

De E: GOSE WYN WILLE M HEN D RIK de VRIESE, Onderkoopman en Tweede te Patna.

De E: CASPARUS LEONARDUS EILBRACHT, Boekhouder en Tranftateur in, de Perftaanfche en Moorfche Taaien.

Souratte. •

De Wel Edele Geftr: Heer WILLEM JACOB van de GRAAF, DirêBeur.

LEDEN.

De Heer Mr. ABRAHAM JOSIAS SLUYS-

K E N , Opperkoopman en Hoofd - Adminiftrateur.

De E: WILLEM HENDRIK van BYLAND, Onderkoopman en Soldy boekhouder.

Sumatras -Westkust

De E; JACOB van HEEMSKERK, Opperkoopman en Gezaghebber.

De

Sluiten