Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-KEN NIS.

9

best, 't geen zich rondom zyne wooninge nederfloeg : hoedanige Opperhoofden yan talryke huisgezinnen wy nog, hier in de Javafche Bovenlanden, aantreffen.

Doorgaans was 'er eene verkiezinge, by uiterften wille, ten opzichte van den oudften, of den bekwaamden der Gebroederen, die, na 's ouden Vaders dood, met het algemeen gezag bekleed, en overzulks, met een aanzienlyk landgoed, boven zyne broederen, begiftigd werd.

Deze is de eenvoudige, de letterlyke betekenisfe der Testamenten van Is aak en vanjACOB, en zelfs reeds Van No ach, kort na den Zundvloed. Ja het Boek Genefis geeft ons geene andere naamen op, in de korte befchryvinge van de vroegere hiftorie der eerfte waereld, dan alleen van de eikanderen opvolgende Patriarchen, in de nederdalende linie van Adams nakomelingfchap. En dit zelfde moet men zeggen van de laatere Leidslieden der Volkplantingen, na den Babylonifchen Torenbouw, inzonderheid van de JfraëA a 5 liten,

Sluiten