Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-KENNIS. JO

Wanneer men de Kerkhiftorie van*«mpMiihet Christendom, vooral die van deg„8^ï" zoogenaamde Middel-een we , onder het het onveroog krygt , vindt men 'er een Tafe-£ah"f,tJr reel der haatelyklte vruchten, van het nen,in dè menfchelyk Onverftand, van de zot-JJJJJ' fte bygeloovigheid, van de domste dwingelandy der Kerkvoogden, van de onverdragelykfte flaverny der Burgers en Landlieden: kortom een allerakeligst toneel van de allernaarfte ellenden, waar in het Christendom, door de onkunde, en daar uit voortfpruitende lafhertigheid, gedompeld lag : uit welken jammerpoel men eerst het hoofd begon op te fteeken, toen de Kunsten en Wcetenfchappen, wederom, als uit eenen diepen flaap opgewekt, den weg begonnen te baanen tot de hervorminge der Burgerlyke en Godsdienstige voorrechten en plichten, door het Evangelium voorgefchreeven.

Uit de Oorlogen, Veldflageri, Bele-Menieerc geringen van fteden, onttrooningen der^dichPte» Vorsten, en de inlandfche onlusten,menithewaar mede alle Historiën, vervuld en'tyk j}art.. doorfpekt zyn, leert men den nyd, dèötorfen Hl* toorn± de wreedheid, de onbezonnen-kennen.

B 2 heid,

Sluiten