Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 VERHANDELINGE OVER DS

riè'fchf°"^et ho0^ te Z^eö» indien, men geen ven,CUy" eerfte Staatsdienaar is, gelyk de Praefident Du Thou, of Thuanus was: of indien men ten minften niet met hun kalf ploegen kan, en toegang hebben tot de geheimen van het Kabinet, om al het weetenswaardige te vinden, uit te trekken, en in eene behoorlyke orde te plaatzen; gelyk zulks, te Amsterdam, aan den beroemden Wagenaar, vergund werd. En even dat zelfde heeft plaats, als men eenige onuitgegeevene merkwaardigheden der vroegere tyden zal aan het daglicht brengen; gelyk de Heeren Van der Spiegel, Te Water, Paulus, betrekkelyk tot de verbeteringe onzer Vaderlandfche Hiftorie, niet lang geleeden, en ik zelfs, by het opftellen myncr Kerkelyke Historie van het Pfalmgezang, (*)t en van andere werkjes, ondervonden hebben.

fc""Je-Niet minder hoofdbrcekens kost het cener Al- zamenftcllen eener Aloude Hiftorie. oude His het zy dezelve reeds van veelen , of ook

tone , niet J . . , „ , '

minderia= maar van weinigen, befchreeven is:

tig tn ver- jjj drietig.

(*) Zie de Vcorr. vcor het TweeJe Deel.

Sluiten