Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historie.kennis. 20

al het beftaanbaare, het geen hy, by de onderfcheidene Schryvers, in dc onuitgegeevene handfchriften, op de gedenkpenningen en elders, aantreft.

'T is waar ! de meeste Hiftorie fehry-Gebrekde* vers zyn Chronykfchryvers, of fea-2#S£. meilflanfers van allerhande vernaaien,rie St*nH waarfchynelyke en onwaarfchynelyke^perT' ook maken zy zich wel eens fchuldig aan andere misdryven , die hunne trouw en welmeenenheid verdacht maaken. Genoegzaam alle de Romeinfche Historie - fchry vers, welke men, in het laatst der voorgaande eeuwe, inufum Delphini, dat is tot gebruik van den Dauphyn of Kroonprins van Frankryk, uitgaf, waren verminkt. De uitgaven der Engelfchen en Hollanders waren, voor het grootfte gedeelte, Lettervitteryen; en de overzettingen der Franfchen en Duitfchers zeer gebrekkig, windrig en oppervlakkig. Leti, Burnet, Leibnitz, Simson, Petavius, de Engelfche Schryvers, en meer anderen hebben die misbruiken zorgvuldigiyk gemyd, in de Burgerlyke Historie: en Jacobus Brucker heeft

de

Sluiten