Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 verhandelingeover.de

de Philofophifehe Historie tot eene volmaaktheid gebragt, welke alle verwachtige te boven gaat. Zoo dat 'er niets meer overfchoot, dan ook eene vastgaande kunstgreep uit te denken, welke de algemeene en byzondere gefchiedenisfen, tot een oordeelkundig zamenftel, verhief: om, met het vernuft , te kunnen naargaan , hoe het eene geval uit het andere, de eene omïtandigheid uit de andere, natuurlyk waren voortgefprooten.

Verbete- ThUCYDIDES, TlIEOPOMPUSj Sk en™ xenophon, HeRODOTUS, poly-

waerew bius, en menige anderen verftonden Hiftore die nutt}p;e kunstgreep niet, al zoo

door Mos- . .°t^ tv ^

beim en mm, als Di ogen es Lacriiis, robbert- p L x n ï tj s de oude, S t r a b o, en zoorti0N" gelyken: hoewel deeze nog hebben uitgemunt, boven onze eerfte Kerkgefehieht - fchry vers, Eosebius,^Socrates, Sozomenus en Euagrius. Justinus, Livius, Tacitüs, Suetonius en Dio Cassius fehynen de eerfte geweest te zyn, die, om zodanig een oordeelkundig en aaneengefchakeld Historiefehryven, hebben beginnen te denken.

Ramp-

Sluiten