Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historie-kennis. 33

nen plicht gckweeten had, als de beroemde Kjcmpfer, die onsPerfië en Japan heeft leeren kennen; waar by wy gaerne, betrekkelyk ten minften tot de natuurlyke Historie van Ambon, Java en andere Eilanden, gevoegd zagen den beroemden Rumphius: betrekkelyk tot Barbarye en Egypten, den geleerden Shaw, en betrekkelyk tot Arabic, den vermaarden Niebuhr : om van de nieuwe Reizigers Don Jan d'Ulloa,Brydone,Pil ati,Baretti, Anson, Bougainville, de laCaille, Cook, en zoortgelyken thans niets te melden: voor zoo ver zy ten minften ons nette Land-en Zeekaarten van ettelyke Geweften bezorgen , en de zeden der volkeren, op eene verftaanbaare en aanneemelyke wyze, uitleggen.

De hedendaagfche Land-en Reisbe-^nder fdiryvingun van Afia cn Africa heb-oostè".ü' ben "evenwel, tot nut der Historiekennis , zeer veel voor uit, boven die van Europa en van de Europifche Volkplantingen in Amerika, alwaar alles gcnocgzaam verbasterd is. In Afia cn Africa zvn de gebruiken, de landaart U. Deel Cc cn

Sluiten