Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historie-kennis.

41

arbeid ontgonnen hadden, met het opftellen van een Toiieelftuk, of van een Roman. Dit wil ik wel toegecven; dan ik meene , dat geleerde Jongelingen , die bekwaam willen worden , om , t' eeniger tyd , zelve wat op'te ftellen, beter zullen doen, van, op de voorverhaalde wyze , eene Historie te vervaerdigen. Hier door zullen zy in de Menschkunde ervaaren worden : hier door zullen zy de waarheid leeren uitvorfchen, en wat 'er in de zaamenlecvinge verdrietig en aangenaam is, ontdekken ; en zieh dus, voor het vervolg, in hunne verwachtinge, niet vinden te leur gefteld: gelyk zy dat, na het fchryven en leezen van Romans en Heldendichten , zekerlyk zullen ondervinden,

Ondertusfchen is 'er tefFens , voor^"5^»1 de leevendigheid van den HistorifchcnSnf en Schryfftyl , niets nuttiger , dan det0,ieclftukLeonidas van glover , den Te-^ln m°L lemachus van fenelon, de S^ïiefchrygenis van barclay, den BdiCa-^ rins van marmontel, den feph van bit au Bé en vondel te leezen : of Comediën en TragcCc 5 diën

Sluiten