Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historie-kennis.

55.

De beknopte faamenftellen van His- Beknopte torien , als die van petavius,turse- Hiftorielinus, en Offer ha us, betrekkely k rche/an" tot de Algemeene Gefchiedenisfcn, hebben ook iets van het Genealogifche, en van de opvolgingslysten der Koningen en Mogendheden: houdende zy teffens de Tydrekenkunde in het oog, om de gelyktydigheid, zoo wel, als de voorledcne en volgende gebeurtenisfen, als uit één oogpunt, te doen befchouwen: 't geen, in uitvoerige gefchiedverhaalen , zoo gemakkelyk niet in het oog kan loopen. En dit is zeer nuttig, om het geheugen te hulp te komen, en het beloop van alle de Hiftorien te kunnen by een trekken. Ook zyn die beknopte zaamenftellen alleen daar toe ingericht, om ze tot leggers, by het onderwyzen der Hiftorien, te gebruiken; wanneer een Hoogleeraar dezelve uitbreidt en aangenaam maakt voor zyne leerlingen. Anderzins zyn zy aangenaam genoeg voor Geleerden, die veel geleezen hebben, en, op het leezen van eene naam, of het aanftippen van een geval, zich, aanftonds, eene menigte van omftandighe^ den weeten te herinneren: en dus, in weinige oogenblikken, zich eene zeer D 4 groo-

Sluiten