Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERVOLG

DER.

BESCHRYVING

VAN HET

EILAND

T I M O R,

voor zoo verre het tot nog toe bekend is, waar by gevoegd is de befchryving van eenige nabygelegene Eilanden.

door

M. W. van HOGENDORP.

Volken, die geene vaste en befchree-. Re^ce" vene grondwetten hebben, en welkersTingsvDrï,! rechtspleegingen meest, op gewoontens en oude gebruiken, worden uitgevoerd, kunnen niet wel onder eenige Regeerings-vorm geplaaft worden. Het gezag

Sluiten